.
Regulamin

Regulamin

REGULAMIN

 1. § DEFINICJE
 2. § POSTANOWIENIA OGÓLNE
 3. § ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 4. § ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 5. § DOSTAWA
 6. § CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI
 7. § PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. § REKLAMACJE
 9. § REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 10. § POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1. Definicje:

 1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają szczególną zdolność prawną do dokonywania Zamówień w ramach T-Druk
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.);
 3. Regulamin – przedstawiony poniżej regulamin świadczenia usług elektronicznym kanałem sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.tdruk.pl
 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tdruk.pl
 5. Towar – produkt w sklepie internetowym
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy L2S sp. z.o.o a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Sklep internetowy – usługa dostępna pod adresem internetowym www.tdruk.pl
 11. Firma – L2S Sp. z o. o., ul. Hejnałowej 8, 02-216 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000365924, nr NIP: 5222961837, nr REGON: 142595233


 §2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.TDruk.pl. Jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy prowadzony jest przez L2S Sp. z o. o., której siedziba firmy mieści się przy ul. Hejnałowej 8, 02-216 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000365924, nr NIP: 5222961837, nr REGON: 142595233

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą w szczególności:
     A. Warunków i zasad składania zamówień drogą elektroniczną w ramach funkcjonowania sklepu internetowego oraz zawarcia umów sprzedażowych z wykorzystaniem świadczenia usług drogą elektroniczną.

     B. Zasad korzystania ze sklepu internetowego przy spełnieniu warunków możliwości dostępu do strony internetowej

L2S Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego osobom poniżej osiemnastego roku życia. Klient zostanie poinformowany o tym drogą mailową.

Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w momencie funkcjonowania strony za pośrednictwem odsyłaczy umieszczonych w Sklepie internetowym. Ma on również możliwość pobrania go i wydrukowania.

Dla zamówień złożonych po godzinach pracy Firmy, dniem złożenia zamówienia w naszym systemie jest dzień następny. Dla zamówień złożonych od piątku do niedzieli dniem złożenia zamówienia w naszym systemie jest poniedziałek. Przed zarejestrowaniem zamówienia w naszym systemie opłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie bankowym.

Dokonanie płatności oznacza zawarcie umowy przez Klienta ze spółką L2S Sp. z o. o. oraz akceptacją postanowień Regulaminu.


§3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient ma możliwość złożenia zamówienia w Sklepie internetowym w dowolnym momencie. Nie zwalnia go to jednak od zapoznania się z warunkami Regulaminu. Przystąpienie do składania zamówienia oznacza jednoznaczne zaakceptowanie Regulaminu.

Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź pozbawienia Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, z trybem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta zasad i warunków Regulaminu. Prawo te stosowane jest bezwzględnie w przypadku:

Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazu danych osobowych związanych ze świadczeniem usług w ramach Sklepu Internetowego podejmujemy środki i działania zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikacji danych przez osoby nieupoważnione. Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie przetwarzania i przechowywania Twoich danych osobowych? Odwiedź sekcję Polityka Prywatności.


Klient zobowiązuje się w szczególności do:

L2S Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za grafiki umieszczane przez Klientów na produktach. Klient zamawiając usługę z konkretną grafiką ponosi pełną odpowiedzialność prawną.

Klient zobowiązuje się do poprawnego przygotowania plików przekazywanych L2S Sp. z o. o. za pomocą kreatora lub drogą mailową. Firma nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przekazywanych plików.

!Zamówienia złożone po godzinie 12:00 jako pierwszy dzień realizacji mają przypisany następny dzień roboczy następujący po dniu złożenia i opłacenia zamówienia.!

§4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży zawierana jest za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez dokonanie wyboru produktu, jego specyfikacji i wykonaniu komunikatów wynikających z wyświetlanych bądź zawartych informacji na stronie www.T-Druk.pl.

Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez dodanie ich do koszyka.

Klient ma możliwość modyfikacji zamawianego Towaru oraz udostępnianych danych do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia. Wszystkie komunikaty dotyczące składania zamówienia oraz danych osobowych wyświetlane są na stronie Sklepu internetowego.

Po przygotowaniu zamówienia, uzupełnieniu potrzebnych danych i sfinalizowaniu zamówienia poprzez stronę Sklepu Klientowi wyświetli się informacja z podsumowaniem zamówienia – jest to między innymi opis towarów i/lub usług, łączna kwota za realizację zamówienia oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez Klienta.

Wysyłając zamówienie Klient akceptuje warunki umowy i potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zgadza się na udostępnienie Firmie swoich danych w celu finalizacji i dostarczenia usługi.

Informacje o produktach udostępnione poprzez stronę Sklepu stanowią ofertę (art. 66 Kodeksu Cywilnego). Sfinalizowanie zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy Sprzedaży zgodnej z postanowieniami Regulaminu pomiędzy Klientem a Firmą.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie wpływu zamówienia do systemu Sklepu internetowego pod warunkiem, iż owe zamówienie nie łamie prawa i postanowień Regulaminu. Klient drogą mailową otrzyma potwierdzenie zawierające wszystkie istotne informacje dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne potwierdzeniem zawarcia Umowy.

Umowa zawiera treść zgodną z postanowieniami Regulaminu. Zawierana jest w języku polskim. Klient bierze na siebie odpowiedzialność przetłumaczenia regulaminu oraz warunków umowy gdy zajdzie taka potrzeba z jego strony.

Średni czas realizacji zamówień trwa od 1 do 7 dni roboczych. W porach o zwiększonej liczbie zamówień (święta, wydarzenia itd.) lub w momencie braku towaru na magazynie czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.


§5. DOSTAWA

Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Odbiorcą jest osoba, której dane zostały wskazane przez Klienta podczas składania zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany adresu dostawy w przypadku przekazania zamówienia firmie kurierskiej. Możliwości dostawy oferowane przez Firmę to:

Czas realizacji dostawy wynosi:

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Aby sprawdzić status realizacji zamówienia należy wpisać indywidualny numer przypisany każdemu zamówieniu. Numer ten dostarczany jest drogą mailową.

Zamówienia zbiorcze pakowane są powyżej 10 sztuk produktu.

Zamówienia pakowane są w materiały zabezpieczające razem z ulotką dotyczącą użytkowania produktów. Zalecamy dokładne sprawdzenie zawartości paczki w obecności kuriera. Zamówienia zawierające towary z elementami delikatnymi i kruchymi (np. szkło), wysyłane są za pomocą kuriera ze specjalnym oznaczeniem „Uwaga Szkło”. Klienci zobowiązani są do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera by nie utracić prawa do złożenia reklamacji. W przypadku odbioru uszkodzonego towaru prosimy o zwrot kurierowi (nie przyjęcie paczki) z informacją uszkodzenia/przyczyny nie przyjęcia towaru.


§6. CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

Ceny Towarów ze Sklepu internetowego podawane są w walucie: polski złoty (PLN). Zawierają podatek VAT.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

Możliwości dokonania zapłaty:


Aby dokonać płatności przelewem bankowym, wpłatę należy kierować na konto:

66 2490 0005 0000 4520 6250 3012
T-Druk
ul. Hejnałowa 8
02-216 Warszawa
W tytule przelewu wpisz numer zamówienia, które opłacasz.


*Usługa ekspress - zamówienie z usługą ekspress złożone do godziny 12.00 jest realizowane w tym samym dniu po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności towaru przez Klienta pod numerem telefonu +48 516 258 072. Zamówienie zostaje przekazane tego samego dnia do dostawcy, którego Klient wskazał przy finalizacji zamówienia poprzez formularz zamówienia.


§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania przyczyny. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w

terminie 14 dni. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Uwaga! Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku produktów spersonalizowanych:

"Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;"

Dz.U. 2014 poz. 827

Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy prosimy o kontakt z Firmą (ul. Hejnałowa 8, 12-216 Warszawa, biuro@tdruk.pl, tel: +48 516 258 072) z informacją o decyzji odstąpienia od umowy (w postaci pisma dostarczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty tradycyjnej).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy prosimy o informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia przed upływem 14 dni. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy Klient poniesie bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towaru.

W przypadku odstąpienia od Umowy należy zwrócić produkty w terminie nie przekraczającym 14 dni liczonych od dnia poinformowania o tym fakcie Firmy. Jednocześnie Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu rzeczy bądź dowodu odesłania ich. Klient odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości towarów poprzez użytkowanie jej w sposób inny niż rekomendowany przez Firmę. Rekomendacje dotyczące użytkowania zawarte są na stronie Sklepu internetowego i na ulotce dołączanej do zamówienia.


Prawo do odstąpienia od Umowy wyłączone jest w sytuacjach, gdy:


§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Firma, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hejnałowa 8, 02-216 Warszawa, biuro@tdruk.pl. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub w przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji byłoby niemożliwe w tym terminie do poinformowania Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu na adres:

T-Druk

ul. Hejnałowa 8

02-216 WarszawaFirma nie jest producentem towarów na których przygotowywane nadruki i projekty. Firma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej bądź instrukcji wystawionej przez producenta. Jeśli wskazują na to informacje zawarte w karcie gwarancyjnej bądź instrukcji, Klient może zgłaszać swoje roszczenia bezpośrednio w autoryzowanym serwisie bądź w inny sposób określony przez producenta.

W przypadku uznania reklamacji Klienta Sprzedawca dokonuje wymiany towaru na nowy w terminie nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, a nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub – jeśli to nie jest możliwe ze względu na braki magazynowe danego artykułu, Sprzedawca dokonuje zwrotu środków finansowych na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności za zamówienie.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Reklamacji wykonana zostanie naprawa reklamowanego towaru, a jeśli naprawa nie będzie możliwa, warunki rekompensaty zostaną ustalone indywidualnie. (rabat lub zwrot poniesionych kosztów przez klienta).

Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego znakowania na odzieży w przypadku, gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany nadruk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń (np. przypalenia materiału podczas wygrzewania nadruku w prasach transferowych lub w tunelach suszących).


Jednocześnie Firma zastrzega:


§9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu i Sklepu internetowego w zakresie, w jakim wynika wiedza techniczna i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Klientów w zdroworozsądkowym terminie.

W momencie wystąpienia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieprawidłowościach i/lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości można zgłaszać pisemnie na adres Firmy (L2S Sp. z o. o., ul. Hejnałowa 8, 02-216 Warszawa), bądź drogą elektroniczną: na adres biuro@tdruk.pl lub przy pomocy formularza kontaktowego.

W reklamacji tej Klient powinien podać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości z możliwie jak największą ilością szczegółów i opisów. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni lub w przypadku braku możliwości rozpatrzenia jej w tym czasie do poinformowanie Klienta o terminie rozpatrzenia.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozstrzyganie ewentualnych zaistniałych sporów między Firmą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych, zaistniałych sporów między Firmą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Firmy.

W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne, właściwe przepisy prawa polskiego.


Napisz do nas